Monthly Archives: July 2012

mORA 2012 – modul I

mORA 2012, letnja škola zemljane arhitekture, Mošorin, Grégoire Paccoud, Dragana Marjanović, rušenje zida od naboja, izrada zida od balirane slame, modul 1, modul I Continue reading

Posted in mORA | Tagged , , , , , , | Leave a comment

stara Dama u novim ‘aljinama

Neštin, Neštinska kuća, nadzor, provera, krečenje, okrečena, završni radovi Continue reading

Posted in naši projekti, tradicionalna, vojvodina, zemljana arhitektura | Tagged , , , , , , | 2 Comments

(još jedna) mORAdna nedelja

mORA 2012, mORAdna akcija, 21.jul 2012, popločavanje opekom, blatni malteri, zidanje zidića, Continue reading

Posted in mORA | Tagged , , , , , | Leave a comment

seminar Dositheus

dositheus seminar, academica, seminar, preduzetništvo u kulturi, Drvengrad, Mokra gora, 5-8.jul 2012, Continue reading

Posted in dešavanja u svetu, putovanja | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

nastavak priče o perMO bašti

perMOkultura, sove, dud, rastu biljke, Continue reading

Posted in perMOkultura | Tagged , , | 2 Comments

rezultati mORAkcije

perMOkultura, povrtnjak, gajenje biljaka, malčiranje, rast, luk, partadajz, novi stanari, Continue reading

Posted in mORA, perMOkultura | Tagged , , , , , , | 2 Comments

konzervacija Neštinske kuće

konzervacija, Neštinska kuća, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Jelena Filipović, Mirjana Đekić, trska, zemlja, pleter, drvena građa, zemljana arhitektura, pleter, Vojvodina, RTV Vojvodina, 5kazanje, popunjavanje pukotina, Continue reading

Posted in tradicionalna, vojvodina | Tagged , , , , , , , , | 7 Comments