Tag Archives: balirana slama

mORA 2012 – oktobarske radionice

radionica, balirana slama, blatni malter, Mošorin, 7.oktobar 2012. Continue reading

Posted in mORA | Tagged , , , , | Leave a comment

mORA modul 1 – nešto kao tehnički izveštaj

mORA 2012, modul 1, izveštaj, rušenje zida od naboja, naboj, drvena struktura, balirana slama, sponzori Continue reading

Posted in mORA, mošorin, slama | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

rezultati – mORA modul 1

mORA 2012, modul 1, rekonstrukcija kuće od naboja, balirana slama Continue reading

Posted in mORA, mošorin | Tagged , , , | 1 Comment

uvod u perMOkulturu

permakultura, Mošorin, bašta, perMOkultura, Refugium, Sep Holcer, Rakeš, Mirjana Petrović, sunčeva trpeza, biljke, indikatori tla, nastiranje, balirana slama, Dan Zemlje, 1.maj, Continue reading

Posted in mORA, mošorin, perMOkultura | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments

kupola od balirane slame

kupola, balirana slama, gernot minke, slovačka, senec Continue reading

Posted in dešavanja u svetu, moderna, slama | Tagged , , , , | Leave a comment

manual za gradnju baliranom slamom (4.deo)

balirana slama, krečni malter, bibliografija, izvori Continue reading

Posted in slama | Tagged , , , | 2 Comments

manual za gradnju baliranom slamom (3.deo)

balirana slama, blatni malteri Continue reading

Posted in slama | Tagged , | 2 Comments

manual za gradnju baliranom slamom (2.deo)

slama, balirana slama, Continue reading

Posted in slama | Tagged , | 2 Comments

manual za gradnju baliranom slamom (1.deo)

balirana slama, eko gradnja, nebraska, autokonstrukcija, prednosti, blatni malteri, Continue reading

Posted in slama | Tagged , | 14 Comments